Wsparcie pieniężne za zatrudnienie kolejnych pracowników

Duże wydatki powiązane z zaangażowaniem kolejnych pracowników odstraszają wielu przedsiębiorców do zatrudniania kolejnych. Posiadają jednakże okazję na wsparcie finansowe pod warunkiem, że zatrudnią osobę zarejestrowaną jako bezrobotna w Urzędzie Pracy.

przykładowa strona internetowa

Autor: Serge Kij
Źródło: http://www.flickr.com
Refundacja jest w stanie zmniejszyć wydatki powiązane z zatrudnieniem nowego pracownika, a osoby bezrobotne mają w ten sposób większe możliwości na odnalezienie zatrudnienia. Jest to zwrot części kosztów, które ponosi pracodawca na uposażenia, premie, także składki na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca zobowiązany jest zatrudnić wyznaczoną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy na okres wskazany w umowie, objęty zwrotem kosztów, również do dalszego zatrudniania po upływie owego okresu przez 1 roku. Program ów skierowany jest do przedsiębiorców, którzy angażują osobę do 30 roku życia, dla której ustalono profil wsparcia i zaplanowano tę formę pomocy w poszczególnym planie działań.
Zatrudniając bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy pracodawca ma możliwość dostać częściowy zwrot kosztów stworzenia i doposażenia jego stanowiska pracy. Owa refundacja zasądzana jest w wielkości określonej w umowie, nie wyższej jednakże niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Odbierając takie finansowe wsparcie pracodawca obliguje się równocześnie do zaangażowania na wyekwipowanym, lub doposażonym stanowisku pracy w całym wymiarze czasu pracy wyznaczonego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy.

Ponadto w związku z przyznaniem częściowego zwrotu powinien utrzymać stworzone stanowisko pracy przez co najmniej 2 lata.

To zagadnienie wydaje się dla Ciebie atrakcyjne? To przejrzyj też podobne serwisy, posiadające równie wciągające dane na omawiany temat.

Niedotrzymanie umów owocuje koniecznością oddania przyznanych dotacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*