miejsce

miejsce

Co jest niezbędne w niejednej firmie i w każdym samochodzie? Mały wielki dodatek.

Znajdziemy to na niejednym piętrze wieżowca, w każdej firmie i z nakazu w każdym samochodzie. Gdy chodzi o ochronę życia i kondycji niebywale ważne jest to, by dbać o każdego zatrudnionego z osobna. Każdy zakład pracy musi być wyposażony w sprawnie działający system doraźnej pomocy w przypadku wypadku oraz opcje do zorganizowania pierwszej pomocy. W wielu zakładach pracowniczym powinna być pracownik bądź osoby wyznaczone i wyszkolone do organizowania pierwszej pomocy przedlekarskiej.